SƏRGİ TARİXİ

BİLGİLƏRİNİZ ÜÇÜN ÖTÜN 2 YIL SERGİSİNİZİ PAYLAŞMAQ İSTƏYİRİK:
2019 -dan ƏVVƏL, İKİMİZ MAVİ,

KONA-2020.10

2020 -ci ildə DÖVRƏNİ İKİ RENGİMİZ İÇİN İSTİFADƏ EDƏCƏK:

EXHIBITION-2021

2021 -ci ilin aprelində KONA İKİ RƏNGİMİZDƏ HƏLƏ DƏMİŞLİ İSTİFADƏ EDİRİK:


Göndərmə vaxtı: 10-20 iyun